Beskrivelse

Stiftelsen Antidoping Norge er opprettet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Stiftelsen skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. Virksomhetens hovedområder er planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale dopingkontroller, verdi-, informasjons- og forebyggende arbeid for å bekjempe doping, internasjonalt antidopingarbeid og forskningsvirksomhet på feltet. Med nye midler har stiftelsen de siste par årene fått muligheten til å trappe opp sitt arbeid mot doping i ungdoms-
og treningsmiljøer betydelig.

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) søker rådgiver/fagrådgiver i 100 % fast stilling.

Rådgiveren/fagrådgiveren vil få ansvar for operativ drift og utvikling av forebyggende antidopingarbeid rettet mot ungdoms- og treningsmiljøer gjennom samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Tilby kommuner og fylkeskommuner et tilpasset og helhetlig antidopingprogram og koordinere prosjektene i samarbeid med lokal/regional kontaktperson.
 • Ansvar for å utvikle og drifte attraktive programmer for ungdomsskoler og videregående skoler innenfor temaet doping som samfunnsproblem.
 • Drift av foredragsporteføljen innenfor temaet doping som samfunnsproblem.
 • Oppfølging og vedlikehold av avtaler med eksisterende og nye samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for rene og helsefremmende treningsmiljøer lokalt og regionalt i hele landet.
 • Operativt arbeid, herunder planlegge og gjennomføre besøk, møter, informasjonsstand, kurs og foredrag innenfor eget ansvarsområde.
 • Operativ oppfølging av regionale medarbeidere.
 • Bidra i utvikling og markedsføring av det forbyggende arbeidet, herunder informasjonsmateriell, kurs og presentasjoner, programmer, kampanjer og nettsider.


KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Helsefaglig eller annen relevant høyere utdanning på fortrinnsvis masternivå.
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring.
 • Kjennskap til forebyggingsstrategier og deres effekt.
 • Kjennskap til kommunale virksomheter.
 • Økonomi og prosjektstyring.
 • Utadvendt og kontaktskapende evner.
 • Svært gode formidlingsegenskaper og erfaring med å utvikle- og gjennomføre foredrag og undervisning.
 • Evner å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Interesse for antidoping, forebyggende arbeid og ren trening.
 • Førerkort klasse B.


VI KAN TILBY

 • Fast stilling i en anerkjent og veldrevet organisasjon innenfor et område i vekst og utvikling.
 • Gode arbeidsvilkår med fleksibel arbeidstid.
 • Spennende og utfordrende oppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (SPK).