Beskrivelse

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Arbeidsmiljøavdelingen har et tverrfaglig miljø bestående av HMS-leder, bedriftsleger, arbeids – og organisasjonspsykologer, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeuter, samfunnsvitere, attføringskonsulent, HMS systemkoordinatorer, yrkeshygienikere, HMS-rådgiver, bedriftsjordmor og helsesekretær. Tjenesten er sertifisert og drives i samsvar med Arbeidsmiljøloven

Kun kandidater som søker via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i arbeidsplasskartlegginger, ergonomiske tilrettelegginger, opplæring i arbeidsteknikk, opplæring i forflytningsteknikk, undervisning, rådgivning ved nybygging/ombygginger, rådgivning ved innkjøp av utstyr og bistand i attføringssaker, samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter fysioterapeut fortrinnsvis med utdanning/erfaring fra ergonomi, men også andre fysioterapeuter med interesse for fagområdet kan søke. Det er ønskelig å ha arbeidet med HMS – og IA rådgivning. Videre er erfaring fra rådgivning i byggeprosjekter (nybygg og ombygging), og erfaring fra undervisning ønskelig. Erfaring eller utdannelse innen helsefremmende arbeid kan også være aktuelt.
 • Kun kandidater som søker via WebCruiter vil bli vurdert.

Utdanningsretning

 • Fysioterapi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Ansvarlig
 • Systematisk og metodisk
 • Gode samarbeidsevner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å kommunisere effektivt og med overbevisning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemsskap i pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift.