Beskrivelse

Avd. for ervervet hjerneskade, Lian er en del av Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital. Avdelingen har 14 heldøgns- og 8 5-døgns plasser, og gir rehabiliteringstilbud til pasienter med ervervet hjerneskade. Tilbudet omfatter primærrehabilitering og opptrening, arbeidsevnevurderinger, førerkortvurdering, senfaserettet aktivitet samt poliklinisk virksomhet. Vi arbeider tverrfaglig, og ergoterapeut vil inngå i team med sykepleiere, hjelpepleiere, leger, psykologer, sosionomer, fysioterapeuter, miljøterapeuter og logopeder.

Fast 100% stilling. Ved internt opprykk vil 60% fast stilling bli ledig. Skriv i søknaden om du ønsker å stå som søker på begge alternativ. Tiltredelse så raskt som mulig etter 15.08.18

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk stilling med ansvar for kartlegging og rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent ergoterapeut
 • Praksis som ergoterapeut
 • Kunnskap om og erfaring innen rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade i tidlig og sen fase
 • Kunnskap om og erfaring med kognitive utfall
 • Ønskelig med erfaring innen tverrfaglig samarbeid
 • Ønskelig at søker har erfaring i å anvende ergoterapeutiske kartleggingsverktøy
 • Ønskelig at søker er sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet AMPS
 • Ønskelig med erfaring fra arbeidsrettet rehabilitering
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Ergoterapi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Du har interresse for og erfaring med fagutvikling
 • Du har erfaring med undervisning og veiledning
 • Du har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Interessant fagfelt med positivt arbeidsmiljø