Beskrivelse

Avdeling for forebygging og rehabilitering har fra 1. august ledig 100% fast stilling som ergoterapeut.

Avdelingen har per i dag 15 årsverk og organiserer ergo-/fysioterapitjenester for voksne, frisklivssentral og hjelpemiddeltjenesten.

Ergoterapitjenesten jobber opp mot hjemmeboende brukere over 18 år, og mot institusjon deriblant egen rehabiliteringsavdeling i kommunen. Stillingen er for tiden lokalisert i Holumskog på Gjelleråsen.

Fra 01.01.17 er det krav om politiattest i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedtyngden av brukere bor hjemme og mye av arbeidsoppgavene vil være knyttet til å gjennomføre hjemmebesøk, kartlegge aktivitet, funksjon og omgivelser, samt iverksette tiltak alene eller tverrfaglig med annet helsepersonell. Ergoterapeutene har hovedansvar for kompenserende tiltak i form av tekniske hjelpemidler.
 • Tjenesten har en viktig rolle for oppfølging av personer med sammensatte helseutfordringer som krever tett hjelpemiddeloppfølging og samarbeid med fysioterapeut eller annet helsepersonell og pårørende.
 • Delta på ansvarsgruppemøter eller evaluering av individuell plan.
 • Avdelingen bistår inn på kommunens rehabiliteringsavdeling og det forventes at man kan bidra i et rehabiliteringsforløp med kartlegging/målavklaring, igangsetting av tiltak og evaluering.
 • Inneha rollen som entens hørsels- eller synskontakt
 • Deltakelse på møter og kurs for tjeneste- og egenutvikling
 • Være deltakende i tjenestens arbeid med å spre informasjon om tjenesten eller undervise annet helsepersonell om utvalgte faglige tema.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent ergoterapeut
 • Erfaring fra hjelpemiddelformidling og kommunehelsetjenesten.
 • Ønskelig at man er godkjent formidler av el.stol, seng/personløfter samt bestillingsordningen
 • Interesse for og erfaring fra arbeid med ulike brukergrupper.
 • Erfaring med arbeid som synskontakt/hørselskontakt eller særlig interesse for områdene.
 • Erfaring fra og engasjement for tverrfaglig samhandling i et forebyggende og rehabiliterende perspektiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort kl B

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Utdanningstittel: Offentlig godkjent ergoterapeut

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Like utfordringer og ansvar
 • Løsningsorientert og ha høy grad av fleksibilitet
 • Har gjennomføringskraft og evnen til å jobbe selvstendig og effektivt.
 • Være imøtekommende og serviceinnstilt i en hektisk hverdag
 • Evnen til å holde seg faglig oppdatert
 • Gode samarbeidsegenskaper og ønske om å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Et miljø for fagutvikling og kompetanseheving
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP