Beskrivelse

Skadepoliklinikken høyrer til Ortopedisk klinikk, og held til i Bergen helsehus saman med Allmennlegevakten i Bergen kommune.

Ved Skadepoliklinikken behandles pasientar som treng øyeblikkelig helsehjelp ved skader som brot, kutt, sår og brannskader, samt kontroller av disse skadene.

Skadepoliklinikken har tilsette med høg kompetanse som arbeider tverrfaglig i eit godt og aktivt arbeidsmiljø.Målet er å levere kvalitet i tenesta med pasienten i sentrum. Vi samarbeider med utdannings. og forskningssinstitusjoner, veileder studentar og har fleire pågåande forskningsprosjekt.

Arbeidsoppgåver

 • Fysioterapiteneste med hovedvekt på opptrening og rettleiing etter skader

Kvalifikasjonar

 • Erfaring frå arbeid på storbylegevakt er ynskjeleg
 • Må ha gode IKT-kunnskapar
 • Godkjent politiattest må kunne visast fra ved tilsetjing
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Norsk autorisasjon

Utdanningsretning

 • Fysioterapi
 • Utdanningstittel: Fysioterapeut

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Persoleg egnethet
 • Evne til å takle høgt tempo
 • Sercive innstilling i ein travel kvardag
 • Du har eit godt lag med folk, og får fram det beste i dei
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du har god kompetanse på mellommennesklege forhold
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Relevant opplæring