Beskrivelse

Ullensvang herad

5780 KINSARVIK
Web: www.ullensvang.herad.no/index.php/nn/ledige-stillingar

.

Fysioterapeut prosjektstilling 01.06.18-31.12.19

Ledige stillingar

Generelt om alle stillingar:
Nærare opplysningar om alle utlyste stillingar finn ein på heradet si heimeside.
Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

  • Fysioterapeut prosjektstilling 01.06.18-31.12.19

Søknadsfrist: 27.05.2018

Stillingsnummer: 1231-2018-05-6 (Oppgis ved kontakt med NAV)