Beskrivelse

Fekjær Psykiatriske Senter

3528 HEDALEN

.

Idrettskonsulent

Fekjær psykiatriske senter (FPS) har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF i 2017. Fekjær psykiatriske senter består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. FPS er bygd opp på og rundt garden Fekjær med småhusbebyggelse. Døgnenhetens målgruppe er ungdom i alder 18 – 35 år med alvorlig psykisk lidelse som psykoser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser, noen har tilleggsproblem rus. Individuelt tilrettelagt miljøterapi, friluftsliv, fysisk aktivitet, kontakt med dyr er viktige elementer i tillegg til medikamentell behandling og psykoterapeutisk tilnærmelse av både psykodynamisk, kognitiv og relasjonell inspirasjon.

Til vår døgnenhet søker vi idrettskonsulent til fulltids fast stilling.
Vi søker en initiativrik, fleksibel og friluftsinteressert person, med gode evner til organisering og planlegging. Den vi søker må også beherske og trives med ansvar, praktisk, selvstendig og tverrfaglig arbeid.Vi ser helst at du har videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning gjerne på mastergradsnivå og bred erfaring. Du må arbeide faglig målrettet og være samarbeidsvillig.
Hovedarbeidsoppgaver: – Delta i miljøterapeutisk arbeid tilknyttet en av døgnenhetens behandlingsgrupper. – Ta del i gjennomføring av fysisk aktivitet og friluftsliv ved senteret. – Ta del i forsknings- og utviklingsarbeid. – Utarbeidelse og oppfølging av individuelle og gruppevise treningsopplegg. – Planlegging og gjennomføring av ulike typer dags- og overnattingsturer, for mindre og større grupper.
Kvalifikasjoner: – Minimum 3 årig idretts- eller helserelatert høgskoleutdannelse – Har du ikke psykiatrisk videreutdanning, må du forplikte deg til å gjennomføre denne utdanning innen rimelig tid – Gjerne erfaring fra arbeid med psykiatri
Vi tilbyr: – Lærerikt og interessant arbeid i et bredt tverrfaglig team. – Gode utviklingsmuligheter for den rette. – Internundervisning og veiledning – Lønn, arbeidsforhold og prøvetid etter tariff og gjeldende overenskomster. – Moderne leiligheter i sentrum av bygda til rimelig leie – Pensjonsordning i KLP
Skriftlig søknad med referanser sendes til post@fekjaer.no eller pr post til: Fekjær psykiatriske senter Fekjarvegen 110

Søknadsfrist: 25.05.2018

Arbeidsgiver: Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter

Sted: Hedalen

Bransjer: Helse og omsorg;Idrett og trening

Hentet fra: FINN

Referansenummer: 119932533

Se annonse

Stillingsnummer: 0542-2018-05-21 (Oppgis ved kontakt med NAV)