Beskrivelse

Akershus fylkeskommune

1396 BILLINGSTAD

Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.
Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.

Lærer i kroppsøving – Nesbru videregående skole

Er du utviklingsorientert og opptatt av elevenes mestring og læringsmiljø kan du være vår nye lærer

Nesbru videregående skole har ledig stilling som lærer i kroppsøving.

Nesbru videregående skole har ca. 750 elever og 125 ansatte og tilbyr undervisning i utdanningsprogrammene studiespesialiering, bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, opplæring i mindre grupper og IB (International Baccalaureate). Skolens satsningsområder er vurdering for læring og læringsstrategier.

For mer informasjon om skolen, se www.nesbru.vgs.no

Skolen tar forbehold om endring i opplæringstilbudet i henhold til behov og fag- og timefordeling.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og kontaktlærerfunksjon

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i kroppsøving
 • godkjent praktisk pedagogisk utdanning

Personlige Egenskaper

 • gode samarbeidsevner, og ønske om å jobbe i team
 • evne til å bygge gode relasjoner
 • ambisjoner på vegne av alle elever
 • tydelig leder av læringsaktviteter
 • utviklingsorientert
 • høy arbeidskapasitet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et ambisiøst kollegium med fokus på elevenes utbytte av opplæringen
 • teamarbeid og en utpreget del- og bruk kultur
 • godt og stabilt arbeidsmiljø
 • veileder for nyansatte
 • hyggelig og flinke elever

Kontaktinformasjon

Roger Kristoffersen, Avd.leder, 66854403, roger.kristoffersen@nesbru.vgs.no

Arbeidssted

Billingstad

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0220-2018-05-61 (Oppgis ved kontakt med NAV)