Beskrivelse

Akershus fylkeskommune

1337 SANDVIKA

Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.
Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.

Lærer i kroppsøving – Sandvika videregående skole

Er du en person som trives med og liker å omgås ungdom i et aktivt miljø, er du kanskje vår nye lærer i kroppsøving?

Deler du dette utgangspunktet og har mer å tilføye, kan det godt være at du er den vi er ute etter.

Sandvika videregående skole har en ledig stilling som lærer i kroppsøving. I tillegg til 50% fast har vi også et 25% ledig vikariat fra 01.08.2018 til 31.07.2019.

Skolen er vakkert og sentralt plassert i Sandvika med gode kollektivforbindelser og parkeringsmuligheter.

Vi har god søkning og har 900 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering,

media- og kommunikasjonsfag, helse- og oppvekstfag samt tilrettelagt opplæring. Skolen er et knutepunkt for regionale funksjoner.

Vi tilbyr et spennende og utfordrende sted å arbeide.

Vi kan. Vil du?

For mer informasjon om skolen, se www.sandvika.vgs.no

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i kroppsøving

Kvalifikasjoner

 • master/bachelor i idrettsfag/kroppsøving
 • fullført praktisk/pedagogisk utdanning
 • erfaring fra undervisning i videregående skole er ønskelig
 • beherske itslearning og kunne legge opp undervisning ved bruk av PC

Personlige Egenskaper

 • utadvent
 • initiativrik
 • interesse for ungdom
 • samarbeidsorientert/ fleksibel
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • gode pensjonsvilkår for våre ansatte
 • muligheter for fysisk aktivitet innenfor arbeidstiden
 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Pål Kristensen, Assisterende rektor, 97413240

Arbeidssted

Sandvika

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Stillingsnummer: 0219-2018-05-104 (Oppgis ved kontakt med NAV)