Beskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i aktivitetslære, idrett og samfunn, kroppsøving, treningslære, breddeidrett og friluftsliv
 • Kontaktlæreroppgaver
 • Ansvar for å følge opp enkeltelever
 • Motivere elever til å nå så langt de kan
 • Fagsamarbeid
 • Ansvar sammen med skolens ledelse i oppfølging av elevresultater

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (forttrinnsvis mastergrad) idrettsfag
 • Solid fagkompetanse og erfaring innen treningslære, friluftsliv og ulike sal-aktiviteter
 • Du er nytenkende innenfor breddeidrettsfaget
 • Erfaring innenfor klasseledelse vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Allmenne fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og flink til å motivere elever til faglig framgang
 • Du har evne til og interesse for å følge opp den enkelte elev på en systematisk måte
 • Du framstår som en voksen rollemodell som møter elever på en tydelig og vennlig måte
 • Du har evne til å skape god kontakt med elever, foresatte og ansatte
 • Du er en bidragsyter i arbeidet med å forme skolens idrettslige profil og videreutvikling av vårt idrettslige tilbud
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en skole i utvikling
 • Et godt og hektisk arbeidsmiljø med godt kvalifiserte medarbeidere
 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest
 • Du kan lese mer på https://persbraten.vgs.no