Vi hjelper deg med å finne de rette kandidatene!

Vårt team består av personell fra ulike sektorene innen idrett og trening herunder administrasjon, behandling, trener-instruktør-coaching, Salg og Undervisning. Felles for de alle er høy utdannelse og eller mange år i bransjen for å kunne imøtekomme våre kunders kompetansekrav i rekrutteringsprosessen.

Vi vet at trening er profesjonsarbeid.

Ta kontakt med oss for oppdrag/bemanning eller andre henvendelser.

Tove Paule
Styremedlem
Tove er tidligere president i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2007–2011. Hun ble valgt til idrettspresident på idrettstinget i mai 2007 og satt til idrettstinget i 2011. Tove Paule har en karriere som turner bak seg fra Vestfossen Idrettsforening. Paule var tidligere generalsekretær i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og var internasjonal dommer i apparatturn i en årrekke.
Carsten Sørlie
Rådgiver / Forretningsutvikler
Har i nær 40 år vært engasjert på ulike nivå i idretten. Har erfaring fra ledende stillinger i ulike bransjer, siden slutten av 80-tallet. Jobbet noen år som sportssjef og assisterende generalsekretær i Norges Rytterforbund og deretter daglig leder og rådgiver i Østfold Bedriftsenter, som er en leverandør av nærings-/forretningsutvikling i Østfold Fylke og kommunene.
Stefan Løkse

Har over flere år drevet med rekrutteringstjenester innen trening og idrettsrelaterte yrker. Har tidligere jobbet i både private og offentlige virksomheter innen idrett og trening. Jobber som daglig leder i Fredrikstad idrettsråd.

Johan Ingemarsson
Styremedlem
Johan jobber som Country Manager Norge for gymkjeden Actic. Han har jobbet 9 år i bedriften, og har vært alt fra instruktør og PT til utdanningsansvarlig og regionsjef. Som Country Manager for Actic sitter Johan også med i bransjeorganisasjonen VIrke Trening, som jobber for å utvikle hele treningsbransjen.
Espen Arntzen
Styremedlem
Espen er grunnlegger av AFPT. Han har jobbet med kurs og foredragsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt siden 1994 og har jobbet som konsulent for flere helse - og treningsrelaterte selskaper og tidsskrifter rundt omkring i verden. Han startet sitt første selskap i 1994 og har over 20 års erfaring innen forelesning og undervisning innen trening, helse og kosthold. I 2013 startet han og hans kone også Stiftelsen Sunne Barn som gir bidrag til barns helse og jobber utover dette med foredrag innen helse for denne målgruppen.
Svein Femtehjell
Styremedlem
Svein har siden 1989 jobbet innen idretten. Først som utviklingskonsulent i 5 år i Østfold Idrettskrets og der nest siden 1994 som daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd. Han har teologisk embetseksamen og praktisk- teologisk seminar fra Menighetsfakultet og sosialpedagogisk grunnfag for Universitetet i Oslo. Han har jobbet som prest på 70 - tallet, sosialarbeider for unge rusmisbrukere på 80 - tallet og siden tekst.
Teodor Tomter Liland
IT Drift / Profilering
Utdannet industridesigner med ti års erfaring som webdesigner og fotograf. Jobber til daglig med en bred portefølje innen reklame og profilering, herunder webutvikling, film, foto og design.