jobbidrett.no drives av selskapet jobbidrett AS

Jobbidrett AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom jobbidrett.no, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av jobbidrett.no ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller gjøre tilgjengelig materiale av hvilken som helst art på jobbidrett.no uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra jobbidrett AS

Dersom lenker til materiale på jobbidrett.no inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rettighet til linking at det inngås en skriftlig avtale med Jobbidrett AS som tillater slik bruk.

Jobbidrett AS forbeholder seg retten til uten forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på jobbidrett.no tilbake uten nærmere begrunnelse.

«jobbidrett» er varemerke som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Jobbidrett AS. Dette omfatter også logoer som jobbidrett AS har innarbeidet eller registrert.

Jobbidrett AS tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på jobbidrett.no.

Jobbidrett AS har ikke ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av jobbidrett.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til jobbidrett.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om jobbidrett AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

jobbidrett.no inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. Jobbidrett AS har ingen ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.