Deltidsstilling annonsert på Jobbidrett (profilert) + FINN + NIH+ Facebook

kr 6.399

kr 6.399 for 1 jobb i 42 dager

Kun deltidsstillinger
Publisert på Finn.no
Publisert på Facebook (strategiske kanaler)
Publisert på NIH
Publisert på Jobreg
Inntil 6 uker
Målrettet e-post til kandidater

Kom i gang

Heltidsstilling annonsert på Jobbidrett (profilert) + FINN + NIH+ Facebook

kr 11.999

kr 11.999 for 1 jobb i 42 dager

Profilert på Jobbidrett.no
Publisert på Finn.no
Publisert på Facebook (strategiske kanaler)
Publisert på NIH
Publisert på Jobreg
Inntil 6 uker
Målrettet e-post til kandidater

Kom i gang

Jobbidrett+Facebook

kr 1.500

kr 1.500 for 1 jobb i 42 dager

Profilert på Jobbidrett.no

Publisering på Facebook (strategiske kanaler)

Inntil 6 uker

Gratis endring

Kom i gang