Pt-studier utenfor statlig kontroll

Regjeringen la ned såkalte «badestudier» etter sterk tvil om den faglige kvaliteten. Men flere av de samme studiene tilbys fremdeles i Norge.

– Jeg er sterkt i tvil om den faglige kvaliteten ved disse studiene er god nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som begrunnelse for avviklingen.

 Les videre her

 

News